GINOP-6.1.6-17-2018-01066

Kedvezményezett neve:
ÉPÍTŐ SIMON Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Munkahelyi képzések az Építő Simon Kft-nél

Szerződött támogatás összege:
21 200 000 Ft

Támogatás mértéke:
100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2020.05.31.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt fő célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében. A projekt támogatja és ösztönzi az élethosszig tartó tanulást, szakmai és személyes készségek folyamatos fejlesztését, valamint a kompetenciák bővítését, függetlenül a munkaerő korától, nemétől, előképzettségétől és életkörülményeitől. A munkavállaló számára a felnőttkori tanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a munkaerő-piaci, gazdasági, társadalmi és technológiai változásokhoz való minél könnyebb alkalmazkodásban.

GINOP-5.3.2-16-2016-00115

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése az ÉPÍTŐ SIMON KFT-nél” című, GINOP-5.3.2-16-2016-00115 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 15 000 000 Ft azaz tizenötmillió Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

 

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00377

Napjainkban a vállalatirányítási rendszerek alkalmazása egyértelműen a versenyképesség és piacon maradás feltételévé vált. Vezetőségünk felismerte, hogy hatékonyságunk biztosítása, folyamataink lekezelése, a környezeti viszonyokhoz való rugalmas alkalmazkodás egy helyben telepített, komplex vállalatirányítási rendszer bevezetését teszi szükségessé. A fejlesztés megvalósításával munkatársaink egységes rendszert kezdhettek el használni a különböző munkaterületeken, mely munkafolyamatainkat is nagy mértékben megkönnyítette. A projekt keretében bevezetésre kerültek a helyben telepített vállalatirányítási rendszer moduljai, valamint a projekthez kapcsolódóan oktatási és bevezetési szolgáltatások is megvalósultak a rendszer megfelelő használatának elsajátítása érdekében. A projekt eredményeképpen társaságunk pénzügyi, működési, számlázáshoz és ügyfélnyilvántartáshoz, iratkezeléshez kapcsolódó folyamatai átláthatóbbá válnak sok más folyamat mellett. Ez közvetlenül vállalatunk hatékonyabb működését, közvetve versenyképességünk növekedését, piaci helyzetünk javulását segíti elő. Az online vásárlások népszerűségére reagálva kialakításra kerül egy webáruház is, amely e-kereskedelemből származó bevételek hozzájárulnak cégünk árbevételének, illetve üzleti eredményének növekedéséhez is.

GINOP-1.2.8-20-2020-00346

Kedvezményezett neve:
ÉPÍTŐ SIMON Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Projekt címe:
Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések az Építő Simon Kft-nél

Szerződött támogatás összege:
36 434 000 Ft

Támogatás mértéke:
70%

Projekt befejezésének dátuma:
2022.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:
A cég vezetése elkötelezett a folyamatos eszközfejlesztés és korszerűsítés mellett. Ennek köszönhetően a projekt fő célja, hogy a tervezett eszközbeszerzések és üzleti fejlesztések révén a cég kapacitása növekedjen, és a korszerűbb gépeknek köszönhetően a működési folyamatok modernizálódjanak.
A minőségi munka elvégzéséhez és a határidők betartásához minden esetben szükség van a megfelelő és korszerű gépparkra. Ennek biztosítására a támogatásból új toronydaru került beszerzésre.
A projekt során egy vállalati megújulást és technológiaváltást segítő képzést valósítunk meg. A képzés a munkavállalók érdekeit figyelembe véve került kiválasztásra. A projekt során nyelvi képzés megvalósítását tervezzük, lehetővé téve ezzel a humánerőforrásunk fejlesztését, és ezzel versenyképességünk megőrzését.

A projekt során tervezett tevékenységek biztosítják a technológiai megújulást, ezáltal hozzájárulnak az árbevétel növekedéséhez, mely révén cégünk képes lesz megtartani jelenlegi munkavállalói létszámát